Joga Drukāt
hatha_joga_virietisSanskritā vārds joga nozīmē "apvienot". Joga palīdz harmonizēt prātu, ķermeni un garu, sniedzot vienotības sajūtu ar Visumu.  Lai garīgi pilnveidotos, ir arī jāpanāk fiziska, intelektuāla un emocionāla harmonija. Tātad joga nozīmē sevis kā ķermeņa, gara un intelekta attīstīšana. Viena no centrālajām idejām jogā ir prāta kontrole. Ja spējam kontrolēt un disciplinēt sava prāta darbību, tad arī spēsim sasniegt izvirzītos mērķus. Joga arī uzsver pozitīvās domāšanas spēku. Noguris no modernā dzīves tempa, mūsdienu cilvēks meklē veidus, kā harmonizēt savu būtību. Stress, satraukums, slimības, dusmas un skumjas var tikt pārvērstas mierā, veselībā, vēlmē palīdzēt un mīlēt visu dzīvo. 

Jogas kā senas indiešu filosofijas pamatprincipi ir mūžīgi un tikpat patiesi šodien, kā pirms vairākiem gadu tūkstošiem. Tā ir pasaulē senākā metode cilvēka personības vispusīgai attīstībai. Joga nesludina vienu konkrētu reliģiju, un tieši tāpēc jogas dzīvesveidu un filosofiju var pielietot jebkurš, neatkarīgi no reliģiskās pārliecības. Nākot no senās Indijas kultūras, neapšaubāmi tajā parādās Hinduisma elementi un austrumu pasaules uztvere. Vēsturiski joga tika mācīta tikai tiem, kas varēja pierādīt pilnīgu nodošanos savam guru (skolotājam), un jogas mācībām, atsakoties no laicīgās dzīves un pieņemot askētisku mūka dzīvesveidu. Savā ziņā mēs varam uzskatīt par privilēģiju to, ka šinī laikmetā mums ir iespējams iepazīties ar mācību, kas daudzus gadu tūkstošus bija pieejama tikai visizredzētākajiem un viscentīgākajiem.

Tehnika jogas vingrojumu izpildīšanas laikā ir svarīga, taču galvenais ir paturēt prātā tās galveno mērķi.

Jogas sistēmas pilnība ir tās daudzveidībā. Jogai ir vairāki virzieni, kā arī daudz dažādu stilu un skolu. Starp klasiskās jogas atzariem ir Hatha joga, Radža joga, Karma Joga, Bhakti joga un Jnana joga. Katrs no šiem jogas veidiem rod savu ceļu uz cilvēka pilnveidi un harmoniju. Hatha joga vairāk pievēršas veselības nostiprināšanai, elpošanas vingrinājumiem , relaksācijai un meditācijai . Savukārt, Radža joga ir intelektuāla mācība. Lai kādu jogas Tu izvēlētos iet, visiem tiem pamatā ir viena ideja - cilvēka individuālās apziņas vienotība ar universālo apziņu.

Par jogu tiek arī teikts, ka tā ir mācība, par kuru var rasties nojausma tikai, kad tā tiek izbaudīta praksē. Tāpēc mēs aicinām iepazīties ar Hatha jogas un Kundalini jogas pamatprincipiem mūsu studijā.

Mūsu studijā jogas nodarbības tiek pasniegtas mūsdienu cilvēkam izprotamā veidā. Mēs apzināmies, ka atrodamies XXI gadsimta rietumu civilizācijā, nevis senajā indiešu pasaulē. Tomēr, esam centušies saglabāt šo klasisko mācību, to nevis sašaurinot, bet papildinot ar zinātnisku pamatojumu tam, ko darām.