Mājas lapa Tematiskās nodarbības
SEMINĀRS - Eņģeļu vibrācijas mūsdienu cilvēkam: ziema - 23.februāris Drukāt E-pasts

engelu_seminars_ziemaSEMINĀRS - vēlreiz
2019.gads kopā ar eņģeļu enerģiju.
Eņģeļu vibrācijas mūsdienu cilvēkam: ziema

23.februārī, sestdien, plkst.10.00 - 17.00

Šis seminārs ir visiem tiem mūsdienu cilvēkiem, kuri:
- zina, ka zemei vistuvākās dievišķās vibrācijas dēvē par eņģeļiem;
- ar pietāti vēlas uzzināt vai padziļināt savas zināšanas un praksi par šo vibrāciju izmantošanu savā garīgās attīstības ceļā.

"Tu esi dzimis, tu esi dievišķs, tu esi tu. Tev nav jākļūst par cilvēku, tu esi cilvēks. Būt par cilvēku ir labāk kā būt par eņģeli, par zintnieku, un par jebko citu ar Dieva spēku, kas vien iespējams. Tu esi cilvēks, tāpēc radīts pēc Dieva līdzības. Taču vēlies izskatīties pēc sevis paša, tāpēc tas ir muļķīgi, ja neesi tāds, kā tas, kurš tevi radījis," jogī Bhadžans.

"Kad apkārt ir Dievs, pat eņģeļi paklanās. Kāpēc jūs domājat, ka tam, kurš īsteno vienotību ar Dievišķo, sasniedz augstāko garīgās attīstības pakāpi, dabas likumi nepaklanās? Jo arī tajos mīt Dievs, un, kad Dievs staro caur cilvēku, protams, daba paklanās. Dabas likumus pārvalda eņģeli un erceņģeļi, un viņi visi paklanās," Paramahamsa Šrī Svami Višvananda. 

"Eņģeļi ir būtnes caur kurām Dievs rada, uztur un vada visumus, ir vairāk un mazāk vareni eņģeļi, ir taisnīgi un labi piedāvāt viņiem savu mīlestību, taču ir jāpievērš uzmanība tam, kas teikts: "Tie, kuri pielūdz kaut ko zemāku par Dievu, dodas pie zemākā. Tie, kuri pielūdz Dievu, dodas pie Dieva." Vislabākā prakse ir lūgt Dievu, taču Meistaru, svēto un eņģeļu palīdzība, kas vērsta pret viņu mīlestību pret Dievu, padziļina izpratni par tīru mīlestību un atver dziļākai Dieva mīlēšanai, " Svami Krijananda. 


Šajos semināros mēs dalīsimies zināšanās un informācijā, kas spēcinās personīgās un eņgeļu enerģētikas vibrācijas saikni ikdienā.


Programma: ziema

10.00 - 12.00 Saikne ar savu Sargeņģeli. Altāris.
12.00 - 13.00 Maiga gonga pelde eņģeļu vibrācijās - erceņģelis Mihaēls (aizsardzībai un ticībai)
13.00 - 14.00 Pārtraukums
14.00 - 17.00 Lūgšanas un to veidi. Enerģētikas 4 ceļi. Eņģeļu kārtis attiecībām.

Semināru vada: meditācijas pasniedzējas Judīte Zapolska/ Devta Hari Kaur un Daiga Konošonoka Sananda

Judīte Zapolska ir starptautiski sertificēta "Eņģeļi un čakras" praktiķe (Ros Place, Lielbritānija).

Judīte: "Apzināti ar eņģeļu enerģijām un smalko pasauli sāku strādāt pirma 10 gadiem. Kopš tā laika praktizēju eņģeļu kāršu lasījumus un vēstījumus sev un citiem, vadu eņģeļu enerģijas meditācijas."

Daiga Konošonoka Sananda ir starptautiski sertificēta eņģeļu prakiķe un sertificēta eņģeļu kāršu lasītāja (eņģeļu praktiķes Dorīnas Virtjū klātienes sertifikācija akadēmijā).

Daiga: "Interese radās nejauši, toties likumsakarīgi, pēc tam tā pārvērtās padziļinātās mācībās, un vēl vēlāk sertifikācijā, lai palīdzētu arī citiem veidot attiecības ar eņģeļu enerģiju veidā, kas nav pašradītas jaukas un sajūsmas pilnas izdomas prātā, bet apzināts ceļš pie Dieva."


Līdzi jāņem: pierakstu papīrs, pildspalvas, enģeļu kāršu komplekts (ieteicams Dorīnas Virtjū "zilais" kāršu komplekts).

Dalības maksa: EUR 40

Nākamo tēmu semināru datumi: 28.aprīlis, 16.jūnijs, 29.septembris, 1.decembris

Lūdzam pieteikties iepriekš pa tālruni 26555060

 
SEMINĀRS - Ceļā uz mieru un harmoniju - šķēršļi un atbalsta potenciāls - 17.februāris Drukāt E-pasts
laiks_tagadSEMINĀRS
Ceļā uz mieru un harmoniju - šķēršļi un atbalsta potenciāls
17.februārī, svētdien, plkst.11.00 - 15.00

Dzīvē nav nejaušību - viss, ko piedzīvojam, ir nevis tas, ar ko mums negaidīti jāsastopas, bet tas, ko esam paši personīgi radījuši, nezinot likumsakarību principus.

Seminārs domāts visiem interesentiem, kuri vēlas:
- izprast un gudri novērot sava prāta īpašības un tajā radītās attieksmes pret sevi, citiem cilvēkiem un dzīves notikumiem, kas aizsprosto ceļu uz iekšēju mieru, piepildījumu un harmoniju,
- uzzināt, kā to mainīt.

Cilvēks bieži vien ikdienā nepamana prātā iesakņojušās domformas, kas automātiski ietekmē to, kā redzam pasauli un vājina emocionālo labsajūtu. Ir svarīgi ieraudzīt "ar kādām brillēm" un iekšējiem dialogiem mēs saskaramies, veidojot savu individuālo atbildi Visumam. 

"Nepadari sevi vājāku, fokusējoties uz negatīvo, bet gan atmodini savu iekšējo spēku. Atmodini sevī Mīlestību un ļauj tai augt, neskatoties uz to, cik dažkārt tas ir grūti, jo dzīve ne vienmēr ir kā taisna līnija.Tajā ir pacēlumi un kritumi, tomēr, kā tu tos redzi un, kā tos uztver, ir būtiski tavai garīgajai izaugsmei un prāta mieram," Paramahamsa Šrī Svami Višvananda.

Seminārā mēs runāsim par:
- 7 galvenajām cilvēka īpašībām un to izpausmi ikdienā, kas veido smagnēju nākotni;
- 7 galvenajām cilvēka īpašībām un to izpausmi ikdienā, kas veido harmoniju un jāpraktizē katru dienu;
- prāta stāvokļiem, kas ietekmē to, kā ieraugām pasauli un, kurus varam izvēlēties mainīt pēc saviem ieskatiem;
- galvenajiem pārbaudījumiem, ar kuriem saskaras ikviens garīgā ceļa gājējs;
- galvenajiem uzdevumiem, ar kuriem jārēķinās ikvienam garīgā ceļa gājējam.

Semināru vada: jogas un meditācijas pasniedzēja Sananda (Daiga Konošonoka)

Dalības maksa: EUR 35

Lūdzam pieteikties iepriekš pa tālruni 26555060
 
GONGA STUDIJAS - 19.janvāris, 16.februāris Drukāt E-pasts
gongs-macibas_2
daya_yoga_logo_skanas
GONGA STUDIJAS

19.janvārī
, sestdien, plkst.12.00 - 14.00
16.februārī, sestdien, plkst.12.00 - 14.00
9.martā, sestdien, plkst.12.00 - 14.00
13.aprīlī, sestdien, plkst.12.00 - 14.00
18.maijā, sestdien, plkst.12.00 - 14.00
15.jūnijā, sestdien, plkst.12.00 - 14.00

Daya Yoga Skaņas un vibrācijas dziedināšanas centrā reizi mēnesī notiks atvērtā nodarbība ikvienam, kuram interesē gonga skaņa un spēle.

Gonga studijas domātas jebkuram interesentam - neatkarīgi no tā, vai dalībniekam pieder vai nepieder gongs. Galvenais - interese par gonga skaņu un vēlme to spēlēt, atklājot jaunu pasauli, nomierinot prātu un dziļāk iepazīstot savu saikni ar dvēseli un dievišķo.

Gonga spēlēšana ir tūkstošiem gadu sena prakse, kas vienlaikus ir gan saruna, gan arī meditācija ar pašu gongu un Visumu.

Cilvēka ķermenis ir kā dievišķs instruments ar 72 000 vibrāciju stīgām, kas sūta enerģiju uz mūsu fizisko, emocionālo un mentālo ķermeni. Kad tiek spēlēts gongs, tad šo stīgu vibrācija liek pilnīgi visām ķermeņa šūnām rezonēt, dejot un atbrīvot enerģijas plūsmu, kurā ir atrodams piepildījums, harmonija un mīlestība. Jebkuram cilvēkam ir tiesības ienirt savā dievišķajā gudrībā.

Ja ir, lūgums līdzi ņemt arī savus instrumentus!

Nodarbības gaitu radīsim pašā nodarbībā kopīgi.

Gonga studijas vada: gongu Meistare Izabella Reuta

Dalības maksa: ziedojumi (ieteicamais ziedojums, sākot no EUR 7)
Lūdzam pieteikties iepriekš pa tālruni 26555060

 
JAUNA NODARBĪBA - Iekšējās balss attīstīšana - katru svētdienu Drukāt E-pasts

intuicija_1JAUNA NODARBĪBA - Iekšējās balss attīstīšana
katru svētdienu plkst.12.30 - 13.30, sākot no 11.marta

Izpratnei par iekšējās balss attīstīšnu ir daudz līmeņu.

Pirmkārt, vispirms ar to izprotam intuīciju, par kuras klātesamību jau zinām no savas pieredzes, taču ne vienmēr protam tajā laikus ieklausīties.

Otrkārt, ar to izprotam spēku un enerģiju, kas atrodas ķermenī, un kura atrašanās vietai un kustībai spējam izsekot līdzi.

Iekšējās balss attīstīšanā tiešā veidā ietekmē arī cilvēka ārējo balsi un prasmi izabella_pie_kokato pārvaldīt. Attīstās arī pārliecinātība par sevi, spēja uzstāties publikas priekšā, kā arī spēja atrisināt dažus veselības jautājumus. 

Šai nodarbībai kursa veidā ir vairākas daļas:
- pamata fiziskie vingrinājumi, kas noņem dažādus enerģijas šķēršļus un bloķējumus ķermenī,
- noteiktu skaņu izdziedāšanas apgūšana bez balss saitēm,
- čakru izdziedāšana - mantru izdziedāšana caur katru čakru, kopā ar mudrām, kas palīdz balsij vadīt organismu,
- kamertoņu apguve, improvizācijas, dalība koncertos Daya Yoga Skaņas un vibrācijas dziedniecības centra ietvaros
- dziedniecisku skaņu apguve konkrētiem orgāniem vai slimībām

Dalība: nodarbības domātas jebkuram interesentam un apmeklējamas vismaz piecas reizes.
Dalībnieku skaits: 4 - 7 cilvēki.

Nodarbības vada: Izabella Reula - dziedniece un mākslas terapeite ar vairāk kā 20 gadu praksi

Dalības maksa: EUR 35 (5 nodarbības)
Lūdzam pieteikties iepriekš pa tālruni 26555060