Ievadlekciju kurss JOGAS PRAKSĒ UN FILOSOFIJĀ ar ARNI SILIŅU - līdz 18.oktobrim Drukāt

Jogas skolotājs ARNIS SILIŅŠ sniegs ikgadējo ievadlekciju kursu "Jogas prakse un filozofija"

Daudzpusīgās prakses un teorētisko nodarbību ceļā varēsiet veikt sagatavošanos un iepazīšanos ar attīrīšanās metodēm „Šatkarmām" un „Jama - Nijama" principiem. Lekcijās par „Pranajāmu", „Āsanu" nozīmi un individuālo atbilstību Jogas praksei būs iespējams iegūt padziļinātu izpratni par Jogas kultūru vispār un par iniciāciju "atbrīvojošajā jaunradē" - sādhanā īpaši.

Lekciju kurss domāts ikvienam interesentam - gan iesācējiem, gan tiem, kas HatHa jogu jau praktizē un dzirdējuši šīs tēmas iepriekš! 


25.septembris, trešdiens, plkst.19.30 - 21.30
Jogas attīrīšanās metodes „Šatkarmas" un emocionālā līdzsvara paņēmieni. 
Ajūrvēdas principi HatHta Jogas praksē.

28.septembris, sestdiena, plkst.10.00 - 12.00
Āsanas un Prānajāmas. To fiziskā, psiholoģiskā un filozofiskā jēga - 2.daļa.
Mantru disciplīna.

2.oktobris, trešdiena, plkst.19.30 - 21.30
Meditācija kā „Dhārana"- metode un meditācija kā „Dhjāna"- stāvoklis HaTha Jogas praksē.
Nidra Joga.

9.oktobris, trešdiena, plkst.19.30 - 21.30
Jogas kultūras vēsturiskā filozofija - „Jugas", laikmetu cikli un cilvēku dzīves mērķu veidi. To 
ietekme uz mums un individuālās attīstības paņēmieni.

16.oktobris, trešdiena, plkst.19.30 - 21.30
Sakrālā hierarhija vides un cilvēka dzīvības enerģijas mijiedarbībā.
Apziņas ceļš no duālismu uz vienotību.

18.oktobris, piektdiena, plkst.19.30 - 21.30
Kopsavilkums individuālās apmācības sistēmas izveidošanā un Jogas svarīgāko principu iegaumēšanas treniņš.

Katra lekcija/nodarbība ir veidota, virknējot teorētisko saturu ar praktiskajiem vingrinājumiem.
Katras lekcijas tēmas izklāsts tiek pielāgots dalībnieku iepriekšējai pieredzei un zināšanām.

Dalības maksa: Ls 6 par lekciju/nodarbību. Abonements 6 lekcijām Ls 30.

Lūdzam iepriekš pieteikties pa tālruņiem: 26555060 vai 67276104